NULL

Parcours

SO Parcours verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen uit de regio Midden-Brabant met een ernstig gedragsprobleem en/of een psychiatrische stoornis (voorheen cluster 4/ZMOK). Leerlingen kunnen een diploma vmbo-basis of kader behalen en/of op zoek gaan naar een plaats op de arbeidsmarkt.

VSO Parcours is een school waar iedereen elkaar kent en waar het team en de leerlingen samen zorgen voor een fijne leeromgeving. Jongeren doen niet alleen  (vak-)kennis op, maar leren ook hoe ze goed met zichzelf en de ander om kunnen gaan.

013 462 70 50
adminvso@parcourstilburg.nl
www.parcourstilburg.nl

Locatie Pastoriestraat
Pastoriestraat 1
5046 DN Tilburg
tel 013 536 91 12