Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Biezonderwijs houdt toezicht op, adviseert en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur. Zij ziet er onder meer op toe dat de bestuurder van Biezonderwijs handelt volgens de missie en visie van de stichting. En dat hij/zij daarbij een excellente performance levert.

Per mei 2016 bestaat de Raad van Toezicht van Biezonderwijs uit de volgende personen:

 • Mevr. H.A.M.A. (Henriëtte) de Kok (voorzitter)
  portret-Henriette de Kok-verkleind
 • Dhr. Prof. Dr. P.J.J. (Paul) Zoontjes (vice-voorzitter)
  portret-Paul Zoontjens-verkleind
 • Mevr. Dr. F. (Cisca) Joldersma (lid)
  portret-Cisca Joldersma-verkleind
 • Dhr. W.A.S. (Wil) Staffhorst (lid)
  portret-Wil Stafhorst-verkleind
 • Mevr. Drs. W.M.E. (Elly) Teune (lid)
  portret-Elly Teune-verkleind

 

Vergaderdata schooljaar 2016-2017
17 oktober 2016, 21 december 2016, 20 februari 2017, 20 april 2017, 26 juni 2017