Hartelijk welkom!

Wij zijn Biezonderwijs: een stichting in Midden-Brabant met 7 scholen voor specialistisch onderwijs. Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking, een gedragsstoornis of psychische problemen. Maar ook voor leerlingen uit het praktijkonderwijs die moeite hebben met theoretisch leren. Zij kunnen bij ons gewoon normaal zijn en veel leren! En wij helpen hen om het maximale uit hun unieke talenten te halen. Omdat wij vinden dat ieder kind zijn of haar dromen waar moet kunnen maken!

De Kracht is ons expertisecentrum. Van hieruit versterken 60 experts de medewerkers van onze eigen scholen. Ook helpen ze ‘gewone’ scholen en voorzieningen die aansluiten op de leeromgeving, om passend onderwijs écht mogelijk te maken.Wat we doen

Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertellen anderen wat wij doen.

Begeleiding op maat

laat meer content zien

Annemarie Lansink, leerlingbegeleider op De Nieuwste School: “Het onderwijs op DNS helpt leerlingen om het maximale uit het onderwijsaanbod en uit zichzelf te halen. Soms heeft een leerling hierbij begeleiding nodig. Bij Ward van Cuyck bleek sprake te zijn van PDD-NOS, een variant van autisme, waardoor hij extra ondersteuning nodig had met betrekking tot organisatie en planning van […]

Onafhankelijk advies

laat meer content zien

Renata Keijzer, coördinator studentenbegeleiding ROC Tilburg School voor Logistiek en Mobiliteit: “Op het ROC Tilburg heeft iedere student een eigen studieloopbaanbegeleider/mentor. Deze bespreekt samen met de student wat hij of zij nodig heeft om de opleiding succesvol te kunnen volgen en afronden. Daarbij kan blijken dat een student een extra zorgvraag heeft. Dat wil zeggen […]

Zorgvraag & oplossing

laat meer content zien

Rolph van Seeters, expert bij De Kracht: “Sinds de invoering van het passend onderwijs, worden er aan leerkrachten extra eisen gesteld. Binnen hun onderwijstaken krijgen zij steeds vaker te maken met leerlingen met gedrags-, psychiatrische- en/of emotionele problemen. Wij willen docenten versterken zodat zij deze leerlingen kunnen (laten) begeleiden in het behalen van een diploma. […]

Ontwikkelings- gericht

Open

Veilig